สุขอาสา l เริ่มต้นเป็นคนใหม่ พร้อมนิยามคำว่า “ดี” ของตัวเอง

#สุขอาสา l เริ่มต้นเป็นคนใหม่ พร้อมนิยามคำว่า “ดี” ของตัวเอง
// อาสาสมัครแนะนำ Siriraj Connect Application
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[9 เมษายน 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้