SME CHAMPION by ดร.เกษม l สิ่งที่เปลี่ยนไปแต่ยังคงอยู่ “ความเหมือนเดิม-ไม่เหมือนเดิม” มีผลอย่างไร

SME CHAMPION by ดร.เกษม l สิ่งที่เปลี่ยนไปแต่ยังคงอยู่ “ความเหมือนเดิม-ไม่เหมือนเดิม” มีผลอย่างไร

ในช่วง SME TALK โดย ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท 40 เค แอนด์ พี จำกัด และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนใจอ่านบทความทั้งหมดของ ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม จากหนังสือ “ตังค์หาง่าย”​ ติดต่อได้ทกับทีมงานรายการ SME CHAMPION

[8 เมษายน 2564] ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย