กองพัฒนานักศึกษา มทร. ธัญบุรี ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน แก่นักศึกษา มทร.ธัญบุรี

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทำให้ มทร.ธัญบุรี มีความความห่วงใยนักศึกษาเป็นอย่างมาก จึงมอบหมายให้ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีน เพื่อให้นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่ต้องการจะรับวัคซีน ได้เตรียมความพร้อมในการลงทะเบียนได้อย่างถูกต้อง โดยรายละเอียดในประชาสัมพันธ์มีดังนี้
.
1. เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 และเริ่มฉีดวัคซีนในวันที่ 1 สิงหาคม 2564
2. ผู้ที่รับวัคซีนได้ต้องมีอายุ 18 -59 ปี
3. รายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์จะถูกส่งไปยังโรงพยาบาลทั่วประเทศโดยคัดกรองจากประวัติการรักษา
4. หากมีรายชื่อตกหล่น ให้แจ้งโรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษาเพื่อนำรายชื่อเข้าระบบ
5.เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว ร่างกายจะเกิดการกระตุ้นให้สร้างภูมิคุ้มกันขึ้น
6. หลังจากรับวัคซีนครบทั้ง 2 เข็ม ยังมีโอกาสที่จะรับเชื้อโควิด 19 แต่อาการจะไม่รุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตได้
.
นักศึกษา มทร.ธัญบุรี ที่สนใจจะรับวัคซีนสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 1.LINE OA หมอพร้อม 2. โรงพยาบาลที่มีประวัติการรักษา และ 3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
.
น.ส.รุ่งฤทัย แขกพงษ์ วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน