สุขอาสา l ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว!บริจาคเลือดได้หรือไม่

#สุขอาสา l ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว!บริจาคเลือดได้หรือไม่
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[ 21 พฤษภาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้