สุขอาสา l ปันรายได้สร้างสุขชุมชน หลอดกระจูด รักษ์โลก

#สุขอาสา l ปันรายได้สร้างสุขชุมชน หลอดกระจูด รักษ์โลก
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[ 28 พฤษภาคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้