สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานหน้ากากอนามัยผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับใช้ใน มทร.สุวรรณภูมิและรพ.สนาม

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานหน้ากากอนามัยผ่านมูลนิธิชัยพัฒนา สำหรับใช้ใน มทร.สุวรรณภูมิและรพ.สนาม