มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสิงห์อาสา “สร้างคน สร้างอาชีพ”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด จัดโครงการสิงห์อาสา “สร้างคน สร้างอาชีพ” เพื่อสร้างเครือข่ายพันธมิตรของสิงห์อาสาและเพื่อเป็นการเสริมสร้างอาชีพให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่า มทร.พระนคร ผู้ประกอบการ และผู้ที่ต้องการหารายได้เสริม ภายใต้หลักสูตร “เสริมทักษะเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้” ในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ชั้น 6 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พระนครเหนือ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ฟรีตลอดหลักสูตร รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น
.
สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ลิงก์ google form ผ่านFacebook : งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ มทร.พระนคร สอบถามรายละเอียดการสมัครได้ที่ คุณนันทสร จงกิจเขมทัต (ผู้ประสานงานโครงการ) หมายเลขโทรศัพท์ 02-659-2449 หรือ 098-285-8263
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน