สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร ร่วมหารือแนวทางการเผยแพร่รายการ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผศ.ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386 KHz ณ สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กทม. โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือเกี่ยวกับการนำเสนอรายการ รูปแบบรายการ การผลิตรายการ เพื่อวางแผนไปสู่แนวทางในการขยายช่องทางการเผยแพร่รายการต่างๆของสถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรอีกทางหนึ่ง
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ภานุมาศ หัฐบูล