Comtoday l คนสู้กลับ AI ช่วยเพิ่มเทคนิคใหม่ ฝึกผู้เล่นโกะให้เก่งขึ้น

Comtoday l คนสู้กลับ AI ช่วยเพิ่มเทคนิคใหม่ ฝึกผู้เล่นโกะให้เก่งขึ้น
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ 3 เมษายน 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #Comtoday #AI #computer #เทคโนโลยี