Comtoday l หมู่บ้านต้นแบบในสหรัฐ ใช้พลังงานไฟฟ้า 100%

Comtoday l หมู่บ้านต้นแบบในสหรัฐ ใช้พลังงานไฟฟ้า 100%
.
ดำเนินรายการโดย พี่มิ้งค์ พรชัย จันทรศุภแสง
.
ออกอากาศ 24 เมษายน 2566
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #Comtoday #ฉกเงิน #computer #เทคโนโลยี #หมู่บ้านต้นแบบ #พลังงานไฟฟ้า #ลดคาร์บอน