นักศึกษา มทร.ธัญบุรี คว้ารางวัลชมเชย ในการประกวดสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ “โครงการ UniTi Talks”

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ หรือ NSM กล่าวว่า จากการจัดการประกวดในโครงการ University Students’Science, Technology and Innovation Talk (UniTi Talks) รอบชิงชนะเลิศ เวทีสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ ระดับอุดมศึกษา มีผู้เข้าชิงชัยจำนวน 23 คนจากทั่วประเทศ ผลปรากฏว่า น.ส.หทัยธนิต ธงทอง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง ในหัวข้อ “Ride the green wave :รถกระป๊อ transformedinto electric carpool heroes”
.
ส่วนรางวัลชมเชย ได้แก่ น.ส.ชนารัตน์ เต๊ะวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในหัวข้อ “ชุมชนหนองเสือ” น.ส.ปิติภัทร เป็นตามวา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหัวข้อ “ถ้าฉันไม่ต้องปิดหน้าต่าง” นายพงศพัศ พันโน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในหัวข้อ “a mask made from sugarcane leaves” และรางวัลพิเศษเพื่อเติมพลังนักสื่อสารวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ 2 รางวัล ได้แก่ นายพงศกร รูสม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในหัวข้อ “ลมหายใจสุดท้าย” และ นายพงศ์ตุลา รพีถวิลวรรณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ “Microfluidic Platform สู่แลปที่มีในทุกบ้าน”
.
โดยโครงการนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่สถานทูตสหรัฐอเมริกา ให้ความสำคัญเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนชุมชนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนในอนาคต ผ่านการสร้างนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมในทางที่ดีขึ้น เวทีนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และพร้อมจะสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศไทยในอนาคต
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ณัฐพล ดีอุต