มทร.ธัญบุรี ร่วมกับเอ็นทีที เดต้า ปั้นคนไอทีทักษะ COBOL ป้อนตลาดขาดแคลน

บริษัท เอ็นทีที เดต้า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ 3 สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ดำเนินโครงการ “NTT DATA Critical Resource Preparation” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรทางด้าน COBOL รวมถึงความรู้และทักษะต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีประสิทธิภาพ
.
โดย ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัสดิ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หรือ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีทักษะภาษา COBOL ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดทั่วโลกแล้ว ยังช่วยเพิ่มโอกาสตลาดแรงงานให้กับนักศึกษาได้เติบโต อีกทั้ง COBOL เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงที่มนุษย์สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายและปูพื้นวิธีคิดหรือวิธีคิดด้าน Programming ก้าวสู่การเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพในการพัฒนาโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันที่ทันสมัยต่างๆ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากร COBOL ที่มีความรู้และมีทักษะสูง สามารถทำงานจริงได้ แก้ไขปัญหาจริงได้ ตอบโจทย์ตลาดแรงงานทั่วโลก รวมทั้งมีโอกาสได้องค์ความรู้จาก เอ็นทีที เดต้า ผู้นำด้านธุรกิจดิจิทัลและบริการไอทีชั้นนำระดับโลก ที่มีความรู้และมีทักษะแบบมืออาชีพ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการทำงานจริงจากรุ่นสู่รุ่น (train the trainer) และสร้างเป็น COBOL Community ของบุคลากรในคณะ มหาวิทยาลัย ขยายผลสู่ชุมชนนักพัฒนาโปรแกรม นอกจากนี้ ยังเพิ่มทักษะด้านไอทีที่สำคัญในตลาดแรงงาน เช่น AI, IoT, Machine Learning, Big Data, Data Science, Cloud Computing, Blockchain, Cyber Security Analytics
.
เรียบเรียงโดย อาทิตยา ปักกะทานัง
รายงานโดย ณัฐพล ดีอุต