มทร.ล้านนา ร่วมพิธีปิดการแข่งขัน ฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประเภทหุ่นยนต์เคลื่อนที่

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา มอบเหรียญรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน ในพิธีปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 (WorldSkills Thailand National Competition 2023) สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ อาคารวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
.
ผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลเหรียญทอง ได้แก่ ศูนย์การเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและนวัตกรรมหุ่นยนต์ เชียงใหม่ รางวัลเหรียญเงิน ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลเหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รางวัลชมเชย ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง โดยทีมที่ได้เหรียญรางวัลทั้งหมดจะได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เพื่อไปแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับอาเซียนครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 18-28 กรกฎาคม 2566 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
.
มีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจและสนับสนุนกำลังแรงงานให้มีความพร้อมในการพัฒนาฝีมือของตนเองให้ได้มาตรฐานและทัดเทียมกับมาตรฐานสากล โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงฝีมือ และเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานในเวทีระดับอาเซียน เอเชีย และนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมสนับสนุนด้านสถานที่แข่งขัน เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการแข่งขัน
.
ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล วิทยุราชมงคลล้านนา รายงาน