นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทำอาหาร “SHARP COOKING CONTEST 2023”

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าร่วมการแข่งขันทำอาหาร “SHARP COOKING CONTEST 2023” ในระดับอุดมศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดย “ชาร์ป กรุงไทยการไฟฟ้า” ภายใต้โจทย์การแสดงความคิดสร้างสรรค์ในเมนู “เค้กโรลแฟนซี” จากเตาอบไฟฟ้าชาร์ป ความจุขนาดใหญ่พิเศษ 70 ลิตรและเครื่องผสมอาหารชาร์ป โดยมีตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาหลายทีมเข้าร่วมแข่งขัน ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ เอเทรียม
.
ผลการแข่งขันปรากฎว่า มหาวิทยาลัยที่คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
.
โดยนายวิโรจน์ ทานัชฌาสัย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทมีโครงการมอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนชาร์ปให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน รวมทั้งมีการจัด SHARP COOKING CLASS โดยทีมโภชนากรชาร์ป เข้าไปสาธิตให้ความรู้ เน้นการปฏิบัติให้นักศึกษาได้ลงมือทำจริง เป็นการส่งเสริมให้นำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมระหว่างการศึกษาและในภายภาคหน้า โดยการจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในการประกอบอาหาร และเสริมทักษะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนอย่างมืออาชีพ
.
เรียบเรียงและรายงานโดย อาทิตยา ปักกะทานัง