มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดแถลงข่าวมวยเฉลิมพระเกียรติครบ 100 ปีแห่งการสิ้นพระชนม์ “เสด็จเตี่ย”

ดร.ณัฐวรพล รัชสิริวัชรบุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้จัดการแข่งขันมวยไทยในโครงการ “มวยเฉลิมพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ครบรอบ 100 ปี วันสิ้นพระชนม์” เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือเสด็จเตี่ย ซึ่งตรงกับวันที่ 19 ธันวาคม 2566 จัดขึ้นในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00 -18.00 น. ณ ศูนย์พณิชยการพระนคร ราชมงคลพระนคร เนื่องจากเดิมที่แห่งนี้เป็นวังที่ประทับของกรมหลวงชุมพรฯ และปัจจุบันประดิษฐานพระรูปกรมหลวงชุมพรฯ มีเรือนหมอพร เรือนเก่าดั้งเดิมสมัยที่ยังเป็นวังของเสด็จในกรมฯ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง “ให้อนุรักษ์ไว้” เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระกรุณาธิคุณในด้านต่าง ๆ ด้วยความผูกพันและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงเห็นควรจัดการแข่งขันมวยไทยขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติกรมหลวงชุมพรฯ ที่สนพระทหัยสนับสนุนกีฬามวยและนักมวย พร้อมไปกับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ หรือ มวยไทย เป็นหนึ่งใน Soft Power ที่สำคัญของประเทศไทย ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการแข่งขันมวยไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลพระนคร โทร. 0 2665 3777 ต่อ 6508
.
นันทนา สีมา สื่อสารองค์การราชมงคลพระนคร รายงาน