มุมมองข่าว l ‘สลาก N3’ เริ่มทดลอง Sandbox กลางปี 67

มุมมองข่าว l ‘สลาก N3’ เริ่มทดลอง Sandbox กลางปี 67
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ 22 กุมภาพันธ์ 2567
ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี