วิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี รับรางวัลวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ ปี 2566 ระดับภูมิภาค

RMUT TALK l สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัลผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค จากสำนักงาน กสทช.

สัมภาษณ์ พลอากาศโท ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

สถานีวิทยุ มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัล “ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค” จากสำนักงาน กสทช.
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดกิจกรรมและการประกาศรางวัล “NBTC – QUALITY RADIO BROADCASTING AWARD” โดยมี กสทช. พลอากาศโท ดร.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานีวิทยุฯ ที่มีคุณภาพ 3 ระดับ คือ เขต ภูมิภาค และประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 105 สถานี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
.
ในปีนี้ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz ได้รับรางวัลผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ ประจำปี 2566 ระดับภูมิภาค ประเภทผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี เป็นผู้รับมอบรางวัล พร้อมเปิดเผยว่า “ในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สถานีวิทยุฯ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงาน กสทช. ให้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยสถานีวิทยุฯ จะเดินหน้าสร้างสรรค์เนื้อหารายการที่อุดมไปด้วยสาระความรู้ เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ เพื่อสร้างคุณประโยชน์สู่สาธารณชนต่อไป และในโอกาสครบรอบ 60 ปี วันที่ 24 มิถุนายนนี้ สถานีวิทยุฯ ยังได้เตรียมจัดโครงการสร้างเสียง สร้างสรรค์ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ รับฟังการเสวนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ฝึกทักษะการเป็นนักพากย์เสียง สร้าง Content ยุคใหม่กับทีมนักพากย์มืออาชีพ”
.
สำหรับรางวัล “NBTC – QUALITY RADIO BROADCASTING AWARD” จัดขึ้นเป็นปีแรก มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุ และยกระดับการกำกับดูแลกิจการกระจายเสียงของประเทศไทยให้เหมาะสม เป็นธรรม และเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะมากขึ้น โดยมีสถานีวิทยุฯ ได้รับรางวัลระดับเขต 85 สถานี ระดับภูมิภาค 15 สถานี และระดับประเทศ 5 สถานี รวมทั้งสิ้น 105 สถานี จากทั้งหมด 2,505 สถานี
สำนักงาน กสทช. ได้คัดเลือกผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพจากการกำหนดเกณฑ์และแนวทางการประเมินคุณภาพในหลายมิติ อาทิ คุณสมบัติเรื่องการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย หรือคุณสมบัติเฉพาะประเด็น ทั้งในเรื่องของการบริหารจัดการสถานี การสร้างเครือข่ายกับภาครัฐ/ภาคเอกชน การมีส่วนร่วมกับผู้ฟัง การจัดผังรายการให้มีข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์สาธารณะ การดำเนินการตามมาตรฐานจริยธรรม การจัดให้มีรายการที่เป็นประโยชน์ที่หลากหลาย และเนื้อหารายการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของของคนและสังคม รวมถึงมีความสร้างสรรค์ และน่าสนใจด้วย
.
รับฟังได้ทาง FM 89.5 MHz. Innovation for Life วิทยุราชมงคลธัญบุรี
ออกอากาศ วันที่ 17 มิถุนายน 2567
เวลา 14.00 – 14.30 น.
ผู้ดำเนินรายการ อาทิตยา ปักกะทานัง