นักศึกษา วิศวะฯ มทร.ล้านนา เชียงราย คว้า Popular Vote จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท ชิงแชมป์ประเทศไทย 2567

นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เชียงราย ได้รับรางวัล Popular Vote จาก “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2567 ( TPA ROBOT CONTEST THAILAND CHAMPIONSHIP 2024 ) ภายใต้โจทย์การแข่งขัน วิถีข้าว วิถีไทย
สู่วิถีสากล ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี
โดยนายณัฐวัตร พันลุม นายบารมี แสงมณี และนายกิตติพงษ์ ปัญญาวงค์ นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ในนามทีม Gubkhaow Robot รับรางวัล Popular Vote พร้อมถ้วยและเงินรางวัล 5,000 บาท โดยมี ผศ.สิทธิชัย จีนะวงษ์ และ ดร.อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม
สำหรับ “การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย 2567” จัดโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจในเรื่องวิทยากรหุ่นยนต์จากทั่วประเทศ ส่งเสริมและเสริมสร้างประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้นอกห้องเรียน ตลอดจนค้นหาและพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตนเองอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป
ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล วิทยุราชมงคลล้านนา รายงาน