MY COMPUTER : เตรียมลุ้นรับสิทธิ์เที่ยวปันสุข ด้านอุทยานแห่งชาติ เตรียมใช้แอพ QUEQ จองก่อนเข้าชม

MY COMPUTER : เตรียมลุ้นรับสิทธิ์เที่ยวปันสุข ด้านอุทยานแห่งชาติ เตรียมใช้แอพ QUEQ จองก่อนเข้าชม

ออกอากาศวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2563

ดำเนินรายการโดย ดาริสา ตระกูลเง็ก และปิยะพงษ์ เคนทวาย
ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz