ชีวิตวัฒนธรรม l หมอตำแยในอดีตกับวิถีที่ต้องปรับเปลี่ยนในปัจจุบัน

#ชีวิตวัฒนธรรม l – หมอตำแยในอดีตกับวิถีที่ต้องปรับเปลี่ยนในปัจจุบัน
– ไข้หวัด…เมื่อเป็นก็ดูแลตัวเองได้ ด้วยสมุนไพรและการปฏิบัติตัว
.
ดำเนินรายการโดย อาจารย์พนอ ธรรมเนียมอินทร์
ออกอากาศ [1 สิงหาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #ชีวิตวัฒนธรรม #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #fm895