มุมมองข่าว l สหรัฐอาจมี ‘วัคซีนต้านโควิด’ พร้อมใช้ก่อนสิ้นปี

#มุมมองข่าว l สหรัฐอาจมี ‘วัคซีนต้านโควิด’ พร้อมใช้ก่อนสิ้นปี
.
โดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 11 สิงหาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี