FOODDELIVERY l ดื่มน้ำผักผลไม้อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

#FOODDELIVERY lดื่มน้ำผักผลไม้อย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
// มะม่วงแปรรูปพร้อมทาน เพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ร้านสะดวกชื้อ
// 5 ประโยชน์ดีๆ ของ ลูกพลับที่อาจทำให้คุณอยากกินมากขึ้น
// เค้กกล้วยหอมนึ่ง สูตรไม่ง้อเตาอบ
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[25 สิงหาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#FOODDELIVERY #อาหาร #โภชนาการ #นวัตกรรมด้านอาหาร #เค้กกล้วยหอมนึ่ง #น้ำผักผลไม้ #มะม่วงแปรรูปาสเจอร์ไรส์