วน รับถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาดกลับมารีไซเคิล

RMUT TALK l วน รับถุงและฟิล์มพลาสติกสะอาดกลับมารีไซเคิล

สัมภาษณ์ คุณชุลีพร บริสุทธนะกุล
ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน (กิจการองค์กร)
บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
ผู้ก่อตั้งโครงการ วน

ทางวิทยุราขชมงคลธัญบุรี FM 89.5MHZ
Website : http://www.radio.rmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/RMUTTRadio
Youtube : https://youtu.be/ycPE15fJ20g