เพลินภาษานานาสาระ l ประวัติ เห้งเจีย วรรณกรรมไซอิ๋ว

#เพลินภาษานานาสาระ l ประวัติ เห้งเจีย เห้งเจีย ลิงที่มีอิทธิฤทธิ์เป็นตัวละครหนึ่งใน “ไซอิ๋ว” … มีตัวละครที่ไม่มีจริงในประวัติศาสตร์ซึ่งกลายเป็นสัตว์ที่ดำรงอยู่ในโลกความเป็นจริงจนนำมาสู่การกราบไหว้บูชาของคนทั่วไปได้ // วรรณกรรมไซอิ๋ว
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[ 7 ตุลาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ