TwoToneTalk l ท่องจำสั้นความจำยาว


TwoToneTalk l ท่องจำสั้นความจำยาว
.
เดือนตุลาเป็นช่วงเวลาของการสอบทั้งกับเด็กนักเรียน นักศึกษา และโยกย้ายตำแหน่งของพนักงาน ข้าราชการ บริษทห้างร้าน การสอบ การสัมภาษณ์ เพื่อเลื่อนระับหรือเปลี่ยนงาน จึงอาจเป็นปัญหากวนใจสำหรับใครหลายๆ คน ที่กำลังเผชิญสถานการณ์เหล่านี้ รายการในครั้งนี้จึงอยากชวนผู้ฟังมาพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคการท่องจำในระยะสั้น เพื่อให้ส่งผลต่อความจำในระยะยาว ทำอย่างไรให้เราสามารถเตรียมตัวได้พร้อมที่สุดในระยะเวลาจำกัด เพื่อให้เกิดความมั่นใจ สามารถตอบคำถามต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
.
ดำเนินรายการโดย อ.พลอย ศรีสุโร และ อ.ตปากร พุธเกส
.
ออกอากาศ [20 ตุลาคม 2563 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio