สุขอาสา l ร้านกาแฟสร้างอาชีพ สานฝัน สร้างอาชีพเยาวชน-คนในชุมชนอย่างยั่งยืน

#สุขอาสา l ร้านกาแฟสร้างอาชีพ สานฝัน สร้างอาชีพเยาวชน-คนในชุมชนอย่างยั่งยืน
// งานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย 2563 สานต่อพระราชปณิธาน “การให้” ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
.
ดำเนินรายการโดย ณัฐพล ดีอุต
.
ออกอากาศ[23 ตุลาคม 2563] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
#สุขอาสา #เราทำความดีด้วยหัวใจ #อาสา #จิตอาสา #อาสาสมัคร #คิดอาสา #คนอาสา #ภารกิจจิตอาสา #ยิ่งให้ยิ่งได้