TotalSoundMagazine EP33 Sound Engineer หรือ Audio Engineer พวกเขาคือใคร?

#TotalSoundMagazine EP33 Sound Engineer หรือ Audio Engineer พวกเขาคือใคร?
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [15 พฤศจิกายน 2563] 00.00-00.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound