ชมรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.รัตนโกสินทร์ มอบทุนการศึกษาด้านศิลปะ ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย


ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ชมรมบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทางด้านศิลปะ โดยได้ดำเนินการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนการศึกษาของวิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จำนวนทั้งสิ้น 64 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย คุณสุขุม มีพันแสน คุณหญิงสุภรณ์ วิจิตรานุช และ ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปี 2558 ร่วมพิธีและมอบทุน ณ ห้องนิทรรศการหมุนเวียน วิทยาลัย เพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์