TotalSoundMagazine EP34 เลือกซื้อไมโครโฟนคาราโอเกะคู่ใจ ตอนที่ 1

#TotalSoundMagazine EP34 เลือกซื้อไมโครโฟนคาราโอเกะคู่ใจ ตอนที่ 1
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [22 พฤศจิกายน 2563] 00.00-00.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound