มทร.ล้านนา จัดค่ายอาสาพัฒนา “เมล็ดพันธุ์จิตอาสา” พัฒนาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา มทร.ล้านนา จัดโครงการค่ายเมล็ดพันธุ์จิตอาสา ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 – 22 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนแม่วินสามัคคี สาขาขุนป๋วย ต.แม่วิน อ.แม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
.
นางสาวพิมพิศา มุ่งเจริญ อุปนายกที่ 1 สโสรนักศึกษา มทร.ล้านนา เปิดเผยว่า “การจัดค่ายในครั้งนี้ ทางสโมสรนักศึกษา ต้องการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ห่างไกล โดยได้ร่วมกันวางแผนออกแบบโครงการและดำเนินการวางแผนในการสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และนายจีรศักดิ์ ทองสีลา นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าร่วมโครงการและควบคุมการสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของโรงเรียน เช่น สร้างศาลา สร้างบันไดเหล็ก เปลี่ยนหลังคาศาลา และซ่อมแซมประตู โดยมีทีมงานกว่า 70 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้และมีการส่งมอบให้กับทางโรงเรียนเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2563 โดยมีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ”
.
ธริษตรี ธนรัตนพิมลกุล วิทยุราชมงคลล้านนา รายงาน