มุมมองข่าว l ยกเลิกสอบโอเน็ต ป.6-ม.3 ปี’64 สพฐ.ชี้ไม่กระทบเด็ก ปรับแค่ ปพ.1

#มุมมองข่าว l ยกเลิกสอบโอเน็ต ป.6-ม.3 ปี’64 สพฐ.ชี้ไม่กระทบเด็ก ปรับแค่ ปพ.1
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 12 มกราคม 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี