Kidsคิด | หนูอยากมีฝัน

#Kidsคิด | หนูอยากมีฝัน
.
เด็กบางคนไม่มีอะไรเลยแม้แต่ความฝัน…เด็กบางคนมีทุกอย่างยกเว้นความฝัน
เลี้ยงลูกให้กล้าที่จะฝันไปด้วยกันกับรายการ Kidsคิด
.
ดำเนินรายการโดย ครูนิลุบล วงศ์จำปา
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
ออกอากาศ [17 มกราคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio
ดูน้อยลง