ราคากลาง จัดซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ RO.อุณหภูมิปกติ ยี่ห้อ Coway P-๓๐๐R (NADI) จำนวน ๕ รายการ