TotalSoundMagazine EP46 วันแห่งความรัก ดนตรีแห่งความรัก เสียงเพลงสื่ออารมณ์รักที่หลากหลาย

#TotalSoundMagazine EP46 วันแห่งความรัก ดนตรีแห่งความรัก เสียงเพลงสื่ออารมณ์รักที่หลากหลาย
.
ดำเนินรายการโดย โยธิน ฤทธิพงศ์ชูสิทธิ์ www.totalsoundmag.com
.
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ [14 กุมภาพันธ์ 2564] 00.00-00.30 น.
ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #sound