ราคากลาง จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่ ระบบสำรองไฟฟ้า ยี่ห้อ DELTA รุ่น HPH-Series ๒U จำนวน ๑ งาน