มทร.ธัญบุรี ยกระดับสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ

RMUT TALK I มทร.ธัญบุรี ยกระดับสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ
.
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ปัญญา มินยง
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและปิโตรเคมี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
โครงการยกระดับสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เปิดรับสมัคร เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อยกระดับสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัลข้อมูลและปัญญาประดิษฐ์ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ค่าธรรมเนียมการประเมินสมรรถนะ 250 บาท 1 ท่านต่อ 1 หลักสูตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์พัฒนาทักษะอุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี โทร 089 815 8625