อาจารย์และนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ผลิตน้ำพริกปลาสวรรค์มอบให้กับ รพ.สนาม มทร.สุวรรณภูมิ และรพ.พระนครศรีอยุธยา

อาจารย์และนักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ผลิตน้ำพริกปลาสวรรค์มอบให้กับ รพ.สนาม มทร.สุวรรณภูมิ และรพ.พระนครศรีอยุธยา