Kids คิด | สุนทรภู่ครูกวี 4 แผ่นดิน

#Kidsคิด | สุนทรภู่ครูกวี 4 แผ่นดิน
.
รำลึกวันสุนทรภู่ เจาะคำกลอนที่สะท้อนความโดดเด่นของยอดกวีในแต่ละด้าน กับครูแก้ม
.
ดำเนินรายการโดย ครูนิลุบล วงศ์จำปา
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
ออกอากาศ [27 มิถุนายน 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio