มทร.รัตนโกสินทร์ เชิญชมนิทรรศการ “พระมิ่งฟ้ามหาภูมิพล” วันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ทางออนไลน์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญชวนศิษย์ราชมงคล บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจ ขอเชิญชวนชมนิทรรศการ “พระมิ่งฟ้ามหาภูมิพล”วันพระราชทานนาม “ราชมงคล” 15 กันยายน 2564 กิจกรรมแสดงนิทรรศการศิลปะเสมือนจริง Virtual Reality Arts Exhibition 360 องศา (ออนไลน์) เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพระอัจฉริยภาพ พระราชกรณียกิจ และทรงวางรากฐานปรัชญาชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง โดย ศิลปิน คณาจารย์ นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง ผ่านทางเว็ปไซต์ https://www.rmutr.ac.th/
.
สำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ รายงาน