เรื่องเก่าที่เรารัก l คุณจักรพงษ์ กลีบจำปี ตัวแทนร้านข้าวหน้าไก่ เหลาะงาทิ้น ห้องอาหารพูนเลิศ EP.4

เรื่องเก่าที่เรารัก l คุณจักรพงษ์ กลีบจำปี ตัวแทนร้านข้าวหน้าไก่ เหลาะงาทิ้น ห้องอาหารพูนเลิศ EP.4
.
ดำเนินรายการโดย ชวลิต อรุณทัต Chavalit Aroonthat Tuituitintin และ คุณจักรพงษ์ กลีบจำปี ตัวแทนร้านข้าวหน้าไก่ เหลาะงาทิ้น ห้องอาหารพูนเลิศ
.
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า / ฐานลูกค้าในปัจจุบัน / การรับมือกับปัญหาและอุปสรรค /แนวทางอนาคตของการดำเนินกิจการ
.
ออกอากาศ[ 24 กันยายน 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #เรื่องเก่าที่เรารัก #FM895