ราชมงคลธัญบุรี รู้สู้ภัย โควิด19 I มาตรการจัดการในโรงพยาบาลสนาม และการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีน

ราชมงคลธัญบุรี รู้สู้ภัย โควิด19 I มาตรการจัดการในโรงพยาบาลสนาม และการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีน

ดำเนินรายการโดย คุณอาทิตยา ปักกะทานัง
ช่วงแรก ร่วมพูดคุยกับ ผศ.ดร.ธานินทร์ คงศิลา
ตำแหน่ง รองอธิการบดีกิจการสภามหาวิทยาลัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในหัวข้อ มาตรการดูแลประชาชนในบรรยากาศการผ่อนปรนบางกิจกรรมและกิจการ

ช่วงที่ 2 ร่วมพูดคุยกับ ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ในหัวข้อ มาตรการจัดการในโรงพยาบาลสนาม และการดำเนินงานของศูนย์ฉีดวัคซีน
เกาะติดข่าวสาร เท่าทันสถานการณ์ พร้อมวิธีการรับมือ ได้ทุกวันจันทร์ เวลา 14:00 – 14:30 น. ทาง FM 89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี

ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz