กระแสการรับประทานผักอบกรอบมีประโยชน์จริงหรือไม่

RMUT TALK I กระแสการรับประทานผักอบกรอบมีประโยชน์จริงหรือไม่

สัมภาษณ์ ผศ.อุจิตชญา จิตรวิมล
อาจารย์ประจำสาขาอาหารและโภชนาการ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

กระแสการบริโภคผักอบกรอบ ควรบริโภคอย่างไรให้ได้ประโยชน์ ผักอบกรอบหรือผลไม้อบกรอบเป็นของกินเล่นที่มีมานานแล้ว แต่ช่วงหลัง ๆ รู้สึกจะฮิตติดลมบนมาก ๆ เพราะกินเพลินถูกใจคนชอบกินขนมอย่างมาก ความต่างกันของผักอบกรอบจะแตกต่างจากผัก-ผลไม้สดแค่ไหน

ทางวิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 89.5 MHz