เพลินภาษานานาสาระ l ละครทองเนื้อเก้า

เพลินภาษานานาสาระ l ละครทองเนื้อเก้า ละครไม่ได้รุนแรงเกินไป ถ้าเราเลือกดูอย่างไม่มีอคติ เพราะตัวละครในเรื่องทุกตัวมีอยู่จริง จับตัองได้ พบเจอได้ในสังคมทั่วไป มีทั้งด้านดี ด้านเลว / วิเคราะห์ตัวละครเอกของเรื่อง ลำยอง และวันเฉลิม
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[20 ตุลาคม 2564 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ