ฟาร์มสร้างสุข I EP. 5 I พืชไมโครกรีน ต้นอ่อนเพื่อสุขภาพได้ผลผลิตไวภายใน 7 วัน

ฟาร์มสร้างสุข I EP. 5 I พืชไมโครกรีน ต้นอ่อนเพื่อสุขภาพได้ผลผลิตไวภายใน 7 วัน
ไมโครกรีน คือ ต้นอ่อนของพืชผักชนิดต่างๆ ที่มีการงอกและยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ โดยอาจเพาะจากเมล็ดของพืช ผัก สมุนไพร หรือธัญพืชต่างๆ มีรายงานวิจัยพบว่า ไมโครกรีน มีปริมาณสารอาหารและสารพฤกษเคมีสูง
———————-
สร้างนวัตกรรม สู่นวัตกรการเกษตร
ขับเคลื่อนสังคมใช้ชีวิตให้สมดุล กับวิถีชีวิตใหม่
ในรายการ “ฟาร์มสร้างสุข”
นำเสนอสาระความรู้โดย
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี
ทุกวันอาทิตย์ 8.00 – 8.30 น.
ทาง FM 89.5 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียง มทร.ธัญบุรี