มุมมองข่าว l UN เตือนโลกร้อนขึ้นเฉลี่ย 2.7 องศา หากไม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

มุมมองข่าว l UN เตือนโลกร้อนขึ้นเฉลี่ย 2.7 องศา หากไม่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 23 พฤศจิกายน 2564] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี