มทร.ธัญบุรี ร่วมกับสมาคมระดับภูมิภาคเพื่อการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในเอเชีย เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันโครงการ RAVTE Students Innovation Award

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ สมาคมระดับภูมิภาคเพื่อการอาชีวะและเทคนิคศึกษาในเอเชีย (RAVTE) เปิดรับสมัครนักศึกษาผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน RAVTE Students Innovation Award คุณสมบัติ เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา สามารถเข้าร่วมเป็นทีมหรือรายบุคคลได้ ประเภทของผลงานที่เข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ได้แก่ 1. บทความวิจัยที่ผ่านการเผยแพร่หรือนำเสนอมาแล้ว (ภายใน 3 ปี) 2.ผลงานต้นแบบ (Prototype)
เกณฑ์การคัดเลือก ได้แก่ 1.มีความคิดริเริ่มและความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดริเริ่ม 2.ความถูกต้องทางวิชาการ 3.มูลค่าทางเศรษฐกิจและการใช้งาน 4.การนำเสนอที่สมบูรณ์และน่าดึงดูด 5.ต่อยอดและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์ โดยนำเสนอผลงานในรูปแบบ PowerPoint หรือรูปแบบอื่นๆ
.
สำหรับประเภทรางวัลในการประกวด ได้แก่ 1. รางวัลนวัตกรรมทองคำ RAVTE 2. รางวัลนวัตกรรม Silver RAVTE 3. รางวัลนวัตกรรม RAVTE ระดับทองแดง 4. รางวัลนวัตกรรม RAVTE พิเศษ ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง เงิน และทองแดง จะได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร และผู้ได้รับรางวัลพิเศษจะได้รับใบรับรองเท่านั้น
.
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ธ.ค.2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้ารอบ 24 ธ.ค.2564 นำเสนอผลงาน 07 ม.ค.2565 (online and onsite) ประกาศผลและพิธีมอบรางวัลวันที่ 18 ม.ค.2565 นักศึกษาที่สนใจสามารถสมัครหรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ravte-asia.rmutt.ac.th
.
ณัฐพล ดีอุต วิทยุราชมงคลธัญบุรี รายงาน