มุมมองข่าว l “เกาหลีใต้” ใช้ AI ติดตามผู้ป่วยโควิด-19

มุมมองข่าว l “เกาหลีใต้” ใช้ AI ติดตามผู้ป่วยโควิด-19
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[4 มกราคม 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี