เพลินภาษานานาสาระ l 5 อันดับนางเอกในวรรณคดีสุดปากจัด

เพลินภาษานานาสาระ l 5 อันดับนางเอกในวรรณคดีสุดปากจัด
.
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
Sopon Satornsumritpol
อาจารย์ประจำสาขาภาษาตะวันออกคณะศิลปศาสตร์ มทร.ธัญบุรี
.
ออกอากาศ[12 มกราคม 2565 ] ติดตามรับฟังได้ทาง #วิทยุราชมงคลธัญบุรี #RmuttRadio #วิทยุราชมงคล #เพลินภาษานานาสาระ