มุมมองข่าว l Apple ออกฟีเจอร์ Tap to Pay ใช้ iPhone เป็นเครื่องรับชำระเงิน แตะจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้เลย

มุมมองข่าว l Apple ออกฟีเจอร์ Tap to Pay ใช้ iPhone เป็นเครื่องรับชำระเงิน แตะจ่ายผ่านบัตรเครดิตได้เลย
.
ดำเนินรายการโดย ดร.นิศากร ไพบูลย์สิน
.
ออกอากาศ[ 8 มีนาคม 2565] ติดตามรับฟังได้ทาง #มุมมองข่าว #วิทยุราชมงคลธัญบุรี