SME CHAMPION by ดร.เกษม l การฟื้นฟูเศรษฐกิจแก่เกษตรกรและร้านอาหารในเชียงใหม่

SME CHAMPION by ดร.เกษม l การฟื้นฟูเศรษฐกิจแก่เกษตรกรและร้านอาหารในเชียงใหม่
.
ในช่วง SME TALK โดย ดร.เกษม พิพัฒน์เสรีธรรม กรรมการผู้จัดการบริษัท 40 เค แอนด์ พี จำกัด และที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
.
[8 เมษายน 2565] ดำเนินรายการโดย ปิยะพงษ์ เคนทวาย
.
#SME_Champion, #วิทยุราชมงคลธัญบุรี, #SME, #เอสเอ็มอี,